Grób László
Grób László

kiadóvezető

A beteljesült prófécia

Szolzsenyicin a mai napig rejtély és rejtvény. Talán azért, mert az Igazságot kereste és az Igazságból megismert részt ki is mondta. Blogunk szerzője minden különösebb apropó, évforduló nélkül idézi fel az orosz író életművét és alakját. Nu kak gyela, Alekszandr Iszajevics?

Ha meg akarjuk személyesíteni a klasszikus kommunizmus sírásóit, két történelmi alak biztosan szóba jön: Ronald Reagan és Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin. Reagan elnökről szó esett egy korábbi blogbejegyzésben, ahol Máthé Áron ezt írta: „Reaganben az a meggyőződés alakult ki, hogy az, hogy túlélte a merényletet, az isteni kegyelem megnyilvánulása, és mégpedig azért, mert az Isten valamilyen nagy célra akarja az ő életét felhasználni.” Mennyivel erősebben igaz ez Szolzsenyicinre: nem csoda, egy orosz léleknél nem kell sokat kutakodni némi messianizmus után. Többször leírta például, hogy egy percig sem kételkedett frontkatonaként az orosz győzelemben – ez 1941 végén, ’42-ben azért nagy szó volt! Vagy utána, mikor rákkal operálták 1952-ben (!!!) a Gulágon (a források szerint egy magyar orvos), s túlélte! (Kilencven éves korában halt meg, 2008-ban.) Biztos volt benne, hogy élnie kell, mert feladata van: íróvá kell válnia és meg kell írnia „az igazságot”.

"Ne élj hazugságban!" - monumentális művészi Szolzsenyicin-graffiti Tver városában (Wikimedia)


Már gyermekkorától írónak készült, s mindvégig hitt benne, hogy meg fogja alkotni azt, ami neki rendeltetett. És most egy pillanatra álljunk meg és gondoljunk bele: mennyi messianizmus kellett hozzá, hogy 8 év büntetőtábor után nekiálljon írni, s fanatikusan küzdjön a publikálásért. 1953-ban „bocsátották szabadon”: már amennyire szabadságnak lehet nevezni egy kazahsztáni kis településre történő száműzetést, az Oroszországba való visszatérés tilalmával. Ám ő megírja az Ivan Gyenyiszovics egy napját – majd indul a hosszú küzdelem a publikálásért. A Novij Mir – a hruscsovi olvadás irodalmi zászlóshajója – és legendás főszerkesztője, Alexandr Tvardovszkij lesznek a szövetségesei – s végül, hosszú küzdelem után a Politbüró mint legfelső fórum „hozzájárul” a publikáláshoz. Persze mindez sub rosa: hivatalosan a folyóirat-szerkesztőségé a döntés. És akkor kezdetét veszi az irodalom csodája: egy százoldalas kisregény alapjaiban aknázza alá a Nagy-Szovjet birodalmat. Ha eddig nem, hát most feleletet kaptunk a „ment-e a könyvek által a világ elébb?” klasszikus kérdésére.

De ez csak a kezdet: Szolzsenyicin megszállottan dolgozik, konspiratív – ma már abszurdnak ható – körülmények között. Sok egyéb mellett megszületik a XX. század kétségtelenül két nagyobb hatású realista nagyregénye, a V Kruge Pervom (szó szerint: Az első bugyorban – utalás Dantéra –, magyarul A pokol tornáca, ami azért valljuk be, nem teljesen ugyanaz, legalábbis konszonanciájában nem), és a Rákkórház. Jellemző a korabeli viszonyokra: A pokol tornáca, amikor sikertelen Szovjetunió-béli publikálási kísérletek után megjelenik Nyugaton, az író egy szoftosított (ma úgy mondanánk: politikailag korrekt) bevezetőre cserélte az eredetit. Így is jelent meg hosszú évekig, míg aztán visszakapta a „valódi elejét”. A Rákkórház pedig – részben mint a hruscsovi olvadás „dicsérete” – azért íródott, hogy végre valamit publikálhasson már valamit a sok tilalom után. De persze még ezt sem engedték! És mindeközben az igazi feladat: összegyűjteni a Gulág-könyv anyagát, titokban, a KGB orra előtt. Mindezt megírta A tölgy és a borjú (Le Chêne et le Veau) című vaskos visszaemlékezés-kötetben (magyar kiadása nincs), majd később A láthatatlanokban (Les invisibles) (magyar kiadása nincs).

Ám a KGB előtt semmi nem maradt titokban. A kézirat egyik példánya elkobozva – erre másik példány sietve kijuttatva Nyugatra, ahol világszenzáció lesz. Ez a végleges szakítást jelenti: kard ki kard! Szolzsenyicin számára már csak az a kérdés, hogy életben hagyják-e, megfosztják-e a szabadságától, vagy „csupán” száműzetés lesz a vége. Ám ekkor már „túl nagy” név ahhoz, hogy csendben el lehessen tüntetni – ergo felrakják egy Frankfurt-am-Mainbe tartó repülőre, miután megfosztották szovjet állampolgárságától (ami egy jogi abszurdum, de ezzel akkor nem sokat foglalkoztak). És még rendesek is voltak vele, mert a családja utána mehetett (Sztálin elvtárs, miközben a sírjában forgott ennek hallatán, csak annyit mormogott a papi szemináriumból maradt klasszikus műveltségével, hogy O tempora, o mores...)

Az "Ivan Gyeniszovics egy napja" nemzetközi kiadása

Rövid svájci tartózkodás, majd irány az USA. Itt nekilát annak, amit élete fő művének tart: a szovjet forradalom (szerinte: puccs) igazi, hamisítatlan történetének megírásához. Persze ő is úgy jár, mint az összes elődje: rádöbben, hogy ami ’17-ben történt, azt nem lehet elmesélni, csak visszaaraszolva kissé az előzményekhez. Az ő esetében a világháború kirobbanásáig, ’14 augusztusáig. És írja, írja, írja a Vörös kereket. Többezer oldalt ír tele – dokumentumregény formájában –, de így is csak négy rész készül el, ’17 áprilisáig jutva. (Magyarul csak az első kötet jelent meg.)

És közben, a nyugati állapotokkal szembesülvén, reagál az emigrációs lét „új kihívásaira”: tart néhány előadást, majd a reakciókat látván visszavonul magányába és alkot. Megírja ennek is a történetét: A malomkövek közé hullott búzaszem. Vázlatok a száműzetésből (francia kiadása: Le grain tombé entre les meules: esquisses d'exil – magyar kiadása nincs), megjelentet még jópár egyéb rövidebb írás és előadást (Sajnos magyar kiadása a legtöbbnek nincs,  s ez jelzi a hazai konzervatív könyvkiadás égető hiányosságait.)

Az is megérne egy misét, hogy miként lett az ünnepelt antikommunista íróból a mainstream nyugati entellektüelek egyik elsőrendű célpontja. Nagyon egyszerű volt: nem állt be a sorba, és szembesítette a nyugatot önmagával. A hazugságaival és a gyávaságával. Az Ivan Gyenyiszovics még hagyján volt. (Még Lukács György, a "tévedhetetlen esztéta" is szólt róla néhány jó szót, aztán persze bánhatta, mint a kutya aki sokat kölykezett a "budapesti iskola" udvarán...) Mert ez csak egy atomizált individuum megpróbáltatásai a totalitarizmus fogaskerekei közt. Amolyan szibériai 1984, értelmiségiből szakmunkásba oltva. Szép és megható történet, lehet nagyokat könnyezni rajta. Ám a Gulag az már más: erre nem mondhatták a párizsi, berlini és New York-i széplelkek, hogy primitív antikommunista propaganda, mert olyan állatfaj, hogy „szovjet büntetőtábor” márpedig nem is létezhet, nemhogy „rendszerszinten”. És még hogy a Lenin, a "nagy humanista", hogy ő is ugyanolyan embertelen szadista tömeggyilkos legyen csak, mint Sztálin, az elfajzott utód? És Trockij, ’68 egyik szellemi idolja, szintén bűnöző legyen? Permanens forradalom, meg jégcsákány ide vagy oda, ő is csak egy kegyetlen vadállat lett volna? Hát ez már nem ment le Marx/Mao/Marcuse-n szocializálódott napnyugati entellektüel-elit torkán.

Szolzsenyicin szobra Moszkvában (Wikimedia)

Bár Szolzsenyicinnek volt némi tapasztalata erről még az „otthoni időkből” is: ha régebbről nem, hát a Nobel-díj átvételekor mondandó beszédének mizériájával kapcsolatban még Moszkvából. Aztán amerikai emigrációja során szinte minden megnyilvánulásával magára haragította az önmagával eltelt nyugati értelmiségi világot. Volt minden: theokrata, feudális, nagyorosz nacionalista/soviniszta, antiszemita, minden, mi szem s szájnak ingere, és ami csak szitokszó létezik a médiában és az egyetemi berkeken belül.

A számtalanból vegyünk csupán egyetlen példát: Time interjú, 1989. július 24, készítette Paul Gray.

„Kérdés: Néhány kritikus antiszemitizmussal vádolta önt annak alapján, ahogy Bogrovot, a terroristát lefestette a 1914 augusztusában, sőt egy író még az alábbi szavakat használta: »az új Cion Bölcseinek jegyzőkönyve«. Mit válaszol ezekre a vádakra?

Válasz: Bogrovot a lehető legrealistább módon ábrázoltam. (...) Úgy gondolom, az antiszemitizmus fogalmának alkalmazása az 1914 augusztusára egy gátlástalan technika. Korábban úgy véltem, hogy ilyen csak a Szovjetunióban lehetséges.”

Nos, Bogrov, aki 1911-ben meggyilkolta Sztolipin miniszterelnököt, egy anarchista mozgalmár volt, továbbá a cári titkos állambiztonság, az Ohrana ügynöke is. Többen, s közéjük tartozott Szolzsenyicin is, úgy vélik, ezzel a cári Oroszország egyik legígéretesebb reformkísérlete bukott el, s ha ez a merénylet nem jár sikerrel, akkor más („jobb”) irányt vesz az orosz és ezáltal az európai és világtörténelem. S itt Magyarországon, ha már feledni látjuk (pedig nagyon nem kellene!) a néhai SzDSz-vezérkar ugyanilyen sémára működő ténykedését, azért jussanak eszünkbe ilyen apróságok, mikor Nyugat-Európából – abszurd módon gyakran Németországból (!) – és a tengerentúlról érkeznek hasonló vádak hazánkkal szemben. Mondjuk a migráció kapcsán Soros-ügyben...

Vagy általánosabban: visszatérve szemléltető példáért az idézett interjúra:

„Kérdés: Miként vélekedik a nézeteivel kapcsolatos szenvedélyes véleményekről?

Válasz: Európában a válasz igencsak szerteágazó. Ám az USA-ban és a Szovjetunióban mintha egyféle szerelőszalagon menne: a rólam alkotott vélemények mind egyformák. A SZU-ban ezt megértem. A Politbürónak köszönhető. megnyomnak egy gombot és mindenki úgy beszél, ahogy a Politbüró parancsolja. Ám az USA-ban a divat nagy úr. Ha a divat szelei egy irányba fújnak, akkor mindenki ugyanabban az irányban ír, szinte teljes egyhangúsággal. (...) Ott volt a Harvard-beszéd (1978-ban), ahol kifejtettem véleményemet az USA gyengeségéről, abban a meggyőződésben, hogy a demokrácia szomjazza az igazságot és szereti is. Talán a demokrácia valóban szomjazza és szereti az igazságot, de a sajtó bizonyosan nem. A sajtó felháborodott, és ettől a ponttól kezdve én az amerikai sajtó személyes ellenségévé váltam, mivel egy kényes pontot érintettem. (...) A Nyugat tévedése – és ezzel kezdtem a Harvard-beszédemet –, hogy minden másik civilizáció aszerint mérettetik meg, milyen fokban közelíti meg a nyugati civilizációt. Ha nem közelíti meg, akkor reménytelenek, sötétek, reakciósok, és nem is kell őket számításba venni. Ez veszélyes álláspont.”

Ismételjük: ez egy 1989-es szöveg! Persze, manapság már kirajzolódni látszik, hogy Szolzsenyicin annyiban tévedett, hogy nem is annyira "nyugati", mint inkább poszt-nyugati civilizációról van szó, amely lassanként kidobál mindent, ami egykori önmagára emlékeztette.

És a végjáték: mondhatjuk hogy happy end? Saját bevallása szerint Szolzsenyicin soha nem kételkedett száműzetése során abban, hogy vissza fog térni Oroszországba. Abban sem, hogy a műve is visszatér, illetve eljut oda. Sőt, abban sem, hogy a kommunizmus elbukik még az ő életében. (Éles ellentétben Zinovjevvel – ő is megérne egy blogbejegyzést! –, a másik nagy orosz emigráns antikommunista íróval. Akinek a neve viszont gyakorlatilag ismeretlen hazánkban, sőt vélhetőleg az egész „keleti blokk”-ban.) Szolzsenyicin végül visszatért szeretett Oroszországába: hosszú ideig utazik vonaton, keresztül az országon, mintegy szimbolikusan ismét birtokba vége. Próbál közéleti szerepet játszani, de sikertelenül: ki szereti (főleg politikus), ha kritizálják és rámutatnak a gyengéire, márpedig ő ezt tette a hazájába visszatérve is.

Medvegyev orosz kormányfő Szolzsenyicin temetésén 2008-ban (Wikimedia)

Ír még, folytatja a Vörös kereket, megírja az Együtt című kétkötetes történelmi értekezést az orosz-zsidó együttélésről – forradalom előtt és után. Borítékolható támadások, de már csak inkább rutinból. Átveszi a frontális támadás helyét a jól bevált elhallgatás. Azóta is.

Pedig érdemes lenne őt forgatni – nemcsak azért, mert a két nagyregénye (Rákkórház és A pokol tornáca) csodaszép és szívszorító egyben, ha van értelme a „katarzis” szónak XX. századi irodalmi alkotás esetén, akkor az itt van. Hanem hogy lássuk: igaza volt Carlyle-nak, amikor a hősöket emlegette a történelemben. Mert ők csinálják, nem a tömegek. Hiába vonzó a szellemi restség sokmillió alattvalójának a marxizmus mindenféle áramlata, meg a posztmarxizmus ezernyi nyúlványa – a történelmet egy-egy végtelenül magányos ember írja, az egyik tollal, a másik ecsettel, a harmadik néhány jókor kimondott mondattal...