Máthé Áron
Máthé Áron

történész, szociológus

A volhíniai tragédia

„Lengyel férfihoz mentem feleségül, két fiunk volt, egy négyéves és egy hétéves. Nemrég született meg kislányunk, aki még bölcsőben feküdt. [...] Öt UPA- harcos érkezett a házunkba. Felvették a kislányt a bölcsőből, széttárták lábait, s mikor meglátták, hogy lány, visszatették. Mivel édesanyja ukrán volt, megkímélték az életét. Férjemet és két fiamat viszont kivezették az udvarra és fejszével agyonütötték őket." (A volhíniai mészárlás egyik túlélője)

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1943 júliusában lángoltak a szomorú volhínai síkság erdőségeiben megbúvó lengyel falvak. Az ukrán radikális nacionalista – hellyel-közzel nemzetiszocialistába hajló – függetlenségi mozgalom hadserege és a helyi ukrán lakosság horrorfilmbe illő módon írtotta ki a lengyel kisebbséget. „A történetben állandóan felbukkan az ukrán parasztok részvétele. Sokszor előjön a kényszer. Az UPA [az Ukrán Felkelő Hadsereg] emberei megtorolták a vonakodást, példát statuáltak, ha valaki nem akart gyilkolni. Az ukrán nácik a gyilkosságot személyessé, szinte intimmé tették: fejszével, vasvillával kellett leölniük szomszédaikat az ukránoknak, így sikerült sokakat bevonni, még többeket kompromittálni. De nagyon sokan voltak önfeláldozó ukrán parasztok is, akik elrejtették szomszédaikat, elbújtatták a véletlenül életben maradt kisgyerekeket.” (Miklós Gábor: Ukrán szomszédok, in: Népszabadság, 2013. július 27., Hétvége, 9.o.)

Hogyan kezdődött mindez?

A volhíniai lengyel áldozatok jelképe a lenvirág, amely rövid ideig virágzik - hasonlóan a volhíniai lengyel falvak élete is egy szempillantás alatt ért véget. (Fotó: GyógyFüvesKertem)


A történelmi Volhínia területe a XIV. századtól kezdve került a lengyel királyok jogara alá. Lakossága elsősorban keleti keresztény (ortodox) volt, s a keleti szláv óorosz nyelv egyik dialektusát beszélte – amelyből később az ukrán nyelv alakult ki. Ezeken a területeken főként kisnemesi telepeken („nemesgyepűkön”), majd a városkákban jelent meg a katolikus lengyel lakosság, s képezett erős kisebbséget. Később nagyszámú zsidó lakosság is megjelent a térségben, akik a jiddisül „stetl”-nek nevezett kisvárosokban laktak. Először a XVII. századi ukrán-kozák felkelések idején kaptak lángra a lengyel – vagy görögkatolikus ukrán – nemesek udvarházai és a zsidó kisvárosok is. A zsidó történeti hagyományban „hajdemákok” néven is ismert kozákok rémtettei az egész zsidó lakosságot érintették, nemcsak a lengyel földesuraktól egész falvakat árendába vevő uzsorásokat. A lengyelekkel is válogatott kínzások közepette számoltak le. Ezután közel kétszázötven évnyi törékeny társadalmi béke következett azzal együtt, hogy a területet a XVIII. században az oroszok nagy cárnője, Katalin csatolta birodalmához, aki először hivatkozott történelmi jogokra, t.i., hogy ezek a területek a hajdani Rusz (az óorosz állam) részét képezték. Az első világháború és a cári Oroszország bukása után elszabadult a pokol: szinte az egész korábbi birodalomban (a Központi Hatalmak által felszabadított lengyel területek kivételével) a bolsevikok, az orosz anti-bolsevik erők, az anarchisták és az ukrán nacionalisták fegyveresei gyilkolták egymást és helyenként a lakosságot is. A zsidó lakosság-, illetve a vagyonosabbnak vélt társadalmi csoportok tagjainak élete forgott elsősorban veszélyben. Utóbbiak részben lengyelek voltak.

Azután megszilárdult az újjászületett lengyel állam, és a területén élő, több milliós ukrán nyelvet beszélő kisebbséggel szemben hektikus politikát folytatott. Egyrészt (római) katolizálni akarta a görög katolikus vagy ortodox lakosságot, másrészt megpróbálkozott a nyelvi asszimilációval, harmadrészt telepeseket is küldött a kelet-lengyelországi területekre. Az erőteljesebb polonizációs törekvéseket néha megegyezési kísérletek követték. Mindenesetre a hektikus lengyel asszimilációs politika ellenében a mérsékelt ukrán politikai erőkkel szemben fokozatosan a radikális nacionalisták kerültek előtérbe. Szórványos terrorakciókra is sor került, majd 1939 szeptemberében, amikor a nemzetiszocialista Német Birodalom lerohanta Lengyelországot, megindultak a tömeges lengyelellenes erőszakcselekmények. Tulajdonképpen az sem változtatott ezen, amikor a szovjetek bevonultak Kelet-Lengyelországba, sőt, ez annyiban még olaj is volt a tűzre, hogy a szovjetek az ukránok (és a beloruszok) „felszabadítására” hivatkoztak, és nekiláttak az ellenségesnek ítélt lengyel lakosság egyes csoportjainak deportálásához, vagy éppen fizikai likvidálásához. A két háború közötti Lengyelország keleti területeiről több százezer lengyel került vagy lágerbe vagy kényszeráttelepítettként száműzetésbe a Szovjetunió más térségeibe. Ez természetesen a volhíniai lengyel lakosság arányát is jelentősen csökkentette.

Miután kitört a német-szovjet háború, az ukrán radikális csoportok nagy reményeket fűztek a németekhez. Ebben csalódniuk kellett, ahogyan arról itt írtunk. Ennek ellenére a lengyelellenes erőszakcselekmények soha nem szüneteltek. Közben a német közigazgatás itt-ott elkezdett megszabadulni a közigazgatás civil részében alkalmazott ukránoktól és jobban képzett – és jobban sakkban is tartható – lengyel kollaboránsokat is beemelt, természetesen az „oszd meg és uralkodj” taktikáját is szem előtt tartva. Másfelől a lengyel gerillaegységek és egyes szovjet partizáncsoportok között időleges együttműködésre is sor került, a németek elleni harcban. Mikola Lebegy is, aki 1941-1942-ben az OUNB vezetője volt, így írt fentiekről az UPA-nak szentelt monográfiájában: „Erre az ukrán nemzetnek csak egy lehetett a válasza: megtisztítani a terepet az ellenséges lengyel lakosságtól, hogy ily módon lehessen harcolni a fő ellenséggel és megszüntetni az állandó provokációt. És emiatt senki se csodálkozzon azon, hogy ez a harc némely településen spontán, éles formát öltött".

„A lengyel történetírás az 1943. február 9-ei, Parosle nevű település (Sarny város közelében) elleni támadást tartja az etnikai tisztogatás kezdetének (ekkor 173 lengyel halt meg), bár nem tisztázott, hogy azt UPA-katonák hajtották volna végre. A Volhíniában és Poleszjében működő ukrán nemzeti hadsereg számára komoly lökést adott, hogy 1943. március 15-e és április 10-e között a németeknél szolgáló ukrán rendőrök vagy Schutzmannschaff-osok (kisegítő szolgálatosok), mintegy négyezren, teljes fegyverzetben dezertáltak az UPA-hoz. A feltételezések szerint a szovjet partizánoktól kapott információkból a németek rájöttek, hogy a kötelékeikben szolgáló ukránok nem hozzájuk, hanem az OUNB frakcióhoz lojálisak, és a Gestapo már tervezte letartóztatásukat. Választás előtt állva az ukránok inkább a menekülést és az UPA-hoz való csatlakozást választották, ezzel is gyengítve a németek hatalmát e területen. Ezzel a lépéssel az Ukrán Felkelő Hadsereg mind emberanyagában, mind felszereltségében számottevő mértékben gyarapodott. 1943. április végén a kostopoli járásban található Ivanova Dolina (lengyelül: Janowa Dolina) nevezetű település elleni UPA-támadásban közel 600 lengyel esett áldozatul. A támadás jellegére utal, hogy az ukrán nacionalisták veszteségei jelentéktelenek voltak. Ezután Volhinia keleti járásaiban (szamyiji, kosztopoli, rivnei, zdolbunivi) az UPA rendszeres támadásokat intézett a lengyel falvak és telepek ellen, a terrorhullám fokozatosan kiterjedt a nyugati járásokra is. 1943 júniusában az UPA-csapatok a lucki és dubnói járásban, egy hónappal később a koveli, volodimiri és horohovi járásban gyilkoltak. A fenyegetett településeken spontán módon önvédelem szerveződött, de az ukránok gyors és sikeres akciói meglepték a lengyel földalatti mozgalmat. 1943. július 11. „véres vasárnapként” maradt meg a helyi lengyelek emlékezetében.  [Ezt követően] az embereket pajtákban, templomokban gyűjtötték össze és az épületeket rájuk gyújtották, de voltak esetek, amikor kézifegyverekkel történt a mészárlás. A gyilkolás nagyságrendjéről az alábbi adatsor adhat némi elképzelést: Gurówban 480 lengyelből 70 maradt életben, Orzeszynban 340 főből meghalt 270, Sydowában a 600 lakosból 20-nak sikerült élve kikerülnie a támadásból. Az akciók jellegéből azt a következtetést lehet levonni, hogy nem véletlen egybeesésről, hanem koordinált eseményről van szó. A Volhíniában júliusban és augusztusban végigsöpört terrorhullámnak legkevesebb 17 ezer lengyel nemzetiségű személy esett áldozatul. 1943 karácsonya körül szintén volt egy, az UPA által lebonyolított lengyelellenes akciósorozat.” (Lagzi Gábor: Etnikai tisztogatás vagy függetlenségi harc? Az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) létrejötte, tevékenysége a második világháború során, in: Pro Minoritate, 2003 / 4. szám)

A fenti szövegben említett „véres vasárnap” a következőképpen zajlott le. „A londoni emigráns lengyel kormány döntéshozói a helyi figyelmeztetések ellenére úgy döntöttek, fogjanak össze az ukrán UPA egységeivel a lengyel ellenállás helyi sejtjei. Az UPA válasza az volt, hogy az 1943. július 10-ei tárgyalásra különösebb fegyveres kíséret nélkül érkezett lengyel főtisztet (Zygmunt Jan Rumel) lovakhoz kötötték és széttépették. Másnap elkezdődött a szisztematikus népirtás. A „véres vasárnap” a következőképpen zajlott le: Kisielin városkájában a szentmisét hallgató lengyeleken az ukranizmus által felhergelt csőcselék rajtaütött. Előbb kézigránátokat dobáltak be, majd betörve részben lőfegyverekkel, de javarészt baltával, késekkel és vasvillával bestiálisan legyilkolták a zömében gyermekekből, nőkből és öregekből álló hívő sereget plébánosukkal együtt. A volhíniai vérengzés felelős vezetője Dmitro Szemenovics Kljachkivszkij (Дмитро Семенович Клячківський) így adott parancsot az akció megkezdésére: »El kell kezdenünk a lengyel elem felszámolásának nagy akcióját. A német seregek kivonulásával ki kell használni ezt a kényelmes pillanatot, hogy a 16 és 60 év közötti férfiak teljes lakosságát kiirtsuk. Ezt a harcot nem veszíthetjük el, és mindenáron meg kell gyengíteni a lengyel erőket. A nagy erdőségektől ölelt kis lengyel falvaknak, településeknek el kell tűnniük a föld színéről.« Ma emlékoszlopa áll Kljachkivszkij kivégzésének helyén annak a „harcosnak”, aki fegyvertelen és védtelen nők, gyermekek, öregek kiirtására buzdított.” (Szász Péter posztja nyomán)

Az 1943-as volhiniai tragédiának összesen 100 ezer lengyel áldozata volt, míg az erőtlen lengyel megtorlási kísérleteknek néhány ezer ukrán halála róható fel.

Lengyelországban július 11. a volhiniai áldozatok emlékének szentelt nap. 2016-ban Volyň (Volhínia, Wolin) címmel hatalmas játékfilm született a borzalmakról. A lengyel filmet betiltották Ukrajnában. Jelen sorok írója számára az egyetlen olyan film volt, ami után nem tudott aludni.