Máthé Áron
Máthé Áron

történész, szociológus

"Ez így túl őszinte"

Augusztus 23. a Molotov-Ribbentrop paktum aláírásának, ma pedig a Totalitárius Diktatúrák Európai Áldozatainak Emléknapja. 1939-ben ezen a napon látott neki a nemzetiszocialista Német Birodalom és a kommunista Szovjetunió Közép-Európa nemzetei felosztásának. Néhány forrásrészlet a két totális diktatúra együttműködéséről.

1939. szeptember 1-én a náci Német Birodalom megtámadta Lengyelországot, a komcsi Szovjetunióval kötött megegyezés értelmében. A ravasz szovjetek csak szeptember 17-én csatlakoztak a támadáshoz. Az amerikaiak által 1945-ben zsákmányolt dokumentumokból adunk közre kettőt a német-szovjet szövetség illusztrálására.

"Szeptember 17-én este 11.30-kor a Nagykövet[ünk] átnyújtotta a tervezetet Herr Molotovnak jóváhagyásra. Az utóbbi azt állította, hogy egyeztetnie kell Sztálinnal. Herr Sztálin, akit Herr Molotov telefonon felhívott, leszögezte, hogy az ő véleménye szerint egy közös közleményt ki kell adni, de nem tud teljesen egyetérteni a javasolt szöveggel, mivel ez túl őszintén és nyíltan tárja elő a tényeket. Ezután Herr Sztálin egy új vázlatot írt a saját kezével és azt kérte, hogy ennek jóváhagyásához szerezzük meg a Német Kormány beleegyezését." (Német külügyi jelentés)

Szovjet és német katonák szovjet propaganda-plakátok előtt


A német-szovjet közös közlemény vázlata

(Első változat)

Tekintettel arra, hogy a Lengyel Állam képtelen volt a belső rend fenntartására, és arra, hogy annak korábbi területén élő népcsoportok közötti ellentétekre, a Reich Kormánya és a Szovjetunió Kormánya szükségesnek vélte, hogy véget vessen az elviselhetetlen politikai és gazdasági körülményeknek, amelyek ezeken a területeken uralkodtak. Közös feladatuknak tekintik a béke és a rend helyreállítását ezeken a területeken és azt is, hogy egy új rendet hozzanak a természetes határok kialakításával és életrevaló gazdasági szervezetekkel.

(Második változat)

Azért, hogy elhárítsanak minden megalapozatlan pletykát a Lengyelországban tevékenykedő német és szovjet erők vonatkozó céljairól, a Német Birodalom kormánya és a Szovjetunió kormánya kinyilvánítja, hogy ezeknek a műveleteknek semmilyen olyan célja nincs, ami ellentétes lenne Németország vagy a Szovjetunió érdekeivel, vagy a Németország és a Szovjetunió között megkötött megnemtámadási egyezmény szellemével vagy betűjével. Ellenkezőleg, ezeknek az erőknek az a célja, hogy helyreállítsák a békét és a rendet Lengyelországban. A rendet és a békét, amelyeket a Lengyel Állam összeomlása megsemmisített, továbbá az is a céljuk, elősegítsék a lengyel népet abban, hogy újraformálhassa politikai létezésének kereteit.

Mauritz von Wiktorin tábornok, Heiz Guderian páncélostábornok és Szemjon Mojszejevics Krivosein dandártábornok 1939. szeptember 22-én megszemlélik a városból kivonuló német csapatokat, akik átadják a helyüket a szovjet megszállóknak a megegyezés értelmében

A Német Birodalom Kormányának és a Szovjetunió Kormányának Nyilatkozata, 1939 szeptember 28.

Miután a Német Birodalom kormánya és a Szovjetunió Kormánya a ma aláírt egyezményben véglegesen rendezte azokat a problémákat, amelyek a Lengyel Állam összeomlásából fakadtak, és ezáltal megvetették a tartós béke alapjait Kelet-Európában, közösen kifejezik meggyőződésüket, hogy minden nép igazi érdekét az szolgálja, hogy ha véget vetnek a hadiállapotnak, amely jelenleg Németország részéről egyfelől, másfelől Anglia és Franciaország között fennáll. Mindkét Kormányzat ebben az irányban fogja minden erőfeszítését kifejteni, együtt más baráti hatalmakkal ha arra alkalom adódik, hogy minél hamarabb elérjék ezt a céljukat. Ha esetleg a két Kormányzatnak ezen erőfeszétései nem hoznák meg gyűmölcsüket, az csak azt a tényt mutatná ki, hogy Anglia és Franciaország felelős a háború folytatódásáért, s ebben az esetben, a háború folytatódásának esetében Németország és a Szovjetunió kormányzatai egyeztetéseket fognak folytatni arról, hogy milyen eszközöket szükséges igénybe venniük.