Máthé Áron
Máthé Áron

történész, szociológus

Hősök, akik köztünk jártak - avagy "mi a magyar"?

Címkék:
Ferenc pápa a hősies életű magyarokra emlékező kötetet kapott ajándékba a magyar államfőtől. Rendhagyó blogbejegyzésünkben könyajánlót olvashatnak!

„Mi a magyar?” A huszadik század nehéz, kudarcos története egy olyan kérdést hagyott itt velünk, amire a kommunista diktatúra szándékosan hamis válaszokat próbált rögzíteni. A közismert szólás szerint a kommunistáknak nem azokkal volt bajuk, akik korábban nyilasok voltak és most átálltak, hanem azokkal, akik sem nyilasok nem voltak, sem pedig kommunisták nem lettek. Az ő emléküket feledésre ítélték. Nemhogy utcanevek, de még nagy történeti feldolgozások lábjegyzetei is alig-alig őrizték a nevüket. „Kérd számon a történelemtől az embert, és igazad lesz” – hangzott Sára Sándor 1968-as Feldobott kő című filmjében az alkotó hitvallása. Nem is csoda, hogy bő fél évszázaddal később is aktuális Sára megjegyzése, hiszen az 1944 és 1989 között időszakot még a rendszerváltozás utáni negyedik évtized kezdetén is csak alig-alig tudtuk benépesíteni hőseinkkel. Vagyis olyanokkal, akiknek az életében egy-egy olyan fordulat következett be, amikor kifejezetten hősiesen viselkedtek. Ők azok, akik átmentették a magyar értékeket, a magyar igazságot az elnyomás és elhallgatás. ötven évén keresztül. Az ő életútjaikon keresztül mutathatjuk meg a nagyvilágnak, hogy mit jelent magyarnak lenni.

 


Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából Budapestre látogató Ferenc pápát Áder János köztársasági elnök az angol nyelvű „Heroes Among Us. 50 True Stories of Brave Hungarians in the 20th Century” című kiadvánnyal is megajándékozta. A most megjelenő könyv a Nemzeti Emlékezet Bizottsága kutatásain alapul. Az államfő a kötet előszavában ajánlja az olvasóknak a 20. századi totális diktatúrák magyar hőseit bemutató életpályákat, amelyekben több világi és egyházi személy is helyet kapott, így Mindszenty József, Regőczi István, Salkaházi Sára, Gulyás Lajos, Mansfeld Péter, Richter Gedeon, Szent-Györgyi Albert.

Az angol nyelvű könyv a Nemzeti Emlékezet Bizottsága „Magyar Hősök. Elfeledett életutak a 20. századból” című magyar kiadvány átdolgozásaként készült. (Szerkesztők: Czókos Gergely, Kiss Réka, Máthé Áron, Szalai Zoltán.) Kötetünkben különböző karakterű emberek lépnek színre. Szerepelnek benne a vészkorszak embermentői, a nácikkal szembeni ellenállók, a kommunista hatalomátvétel ellen küzdők, 1956-os forradalmárok és szabadságharcosok, anyaországbeli, valamint erdélyi, kárpátaljai, délvidéki és felvidéki magyar papok, politikusok és értelmiségiek. Hogy mégis mi köti össze a szerteágazó életutakat? Nem más, mint a határhelyzetekben tanúsított kockázatvállalás. A könyv szereplőinek túlnyomó többsége mindkét totalitárius ideológia, a nácizmus és a kommunizmus gyakorlati megvalósulása ellen is fellépett, sokuk története a tragikus időkben mutatott bátor viselkedésük ellenére a szélesebb közönség előtt mégis mindmáig ismeretlen. Portréjuk közreadásával részben adósságot is törlesztünk annak érdekében, hogy helytállóink emléke velünk maradjon. Nem szabad feledésre ítélni ugyanis, hogy mitől fosztott meg bennünket a totális önkényuralom. Ahogyan Sára Sándor filmjében elhangzik: „Nem csak azt kell vállalni, amik vagyunk, hanem amik voltunk, és amik lehettünk volna.”

(Fotók forrása: Miniszterelnökség/Botár Gergely)